תמונות

שלו מנשה זוכה לשמירה צמודה בקופסא (מור שאולי)