תמונות

אור גירו וטל שמעיה (מספר 10). החמיץ את המצב היחיד של הכח (ליאור טי