תמונות

כנפיים למון ליים, כנפיים בוקששתר צילום: יורם אשהיים