תמונות

נאור. "יש דברים שהם מעבר ליכולת" (אלן שיבר)