תמונות

ווילקרסון. מקווה לתת פייט בגומלין (משה חרמון)