תמונות

לטורס ונגרדו יש את התקוות שלהם (GETTYIMAGES)