תמונות

בולט והספר החדש, בחור אנרגטי (gettyimages)