תמונות

החברים מצטרפים. זה עלה למחליף הצעיר בכרטיס צהוב (משה חרמון)