תמונות

היה קרוב לניצחון ענק בחצי. ששון מול רינר (gettyimages)