תמונות

המשמרות האדומים. השליטו טרור בסין במשך המהפכה התרבותית (GettyImage