תמונות

לפני שלושה חודשים מאחורי בלאט, הלילה מול בלאט