תמונות

גולדהאר, הכניס דברים לפרופורציות (אלן שיבר)