תמונות

אין ראויים מהם. שחקני סן אנטוניו והחבר החדש (gettyimages)