תמונות

די מריה ומודריץ'. מי זה אוזיל? (gettyimages)