תמונות

לא היו דברים מעולם? ורמוט מכחיש (אלן שיבר)