תמונות

גם האדומים. לקבוצה שלהם זה פחות עזר (אלן שיבר)