תמונות

מנשה משיח שולף כרטיס אדום לדיאן קלהאר (יניב גונן)