תמונות

עד כמה אתה אוהב את ישראל? צילום: מתוך היום בלילה