תמונות

תוהיר, סאנטי ומוראטי. אינטר רק תרוויח? (gettyimages)