תמונות

אחת תתקרב למונדיאל, השניה תיאלץ לשכוח ממנו