תמונות

קולט אביטל בכנסת (ערוץ הכנסת) צילום: ערוץ הכנסת