תמונות

איווניר: "זו נבחרת שעומדת באתגרים" (אלעד ירקון)