תמונות

מי תיקח את הנקודות בקרית אליעזר? (אלן שיבר)