תמונות

יחליט על גובה המענקים. אלי שגב (צילום: אלן שיבר)