תמונות

"נעשה הכל לשמור על היתרון". ביטון (יוסי שקל)