תמונות

ברעננה מעריכים שאמבולה ישאר (צילום: נמרוד גליקמן)