תמונות

בן גל מנחית מול ויסוצקי ואפרון (מור שאולי)