תמונות

גם טיל לחיבורים, גם מדייק מהנקודה. זלאטן (gettyimages)