תמונות

הצליח לעצור את ק"ש כמעט לבדו. אוהד כהן (אלן שיבר)