תמונות

חמציץ_ורוד _ קיפוד צילום: עמוס כרמי עבור משתלת שתיל