תמונות

מרטינו וחולצת המזל. היא תפעל במילאנו? (gettyimages)