תמונות

צרפתי מול אל כדורי. היום בפ"ת (אלעד ירקון)