תמונות

כהן. &"אנחנו חייבים לנצח בגלל מצבנו בתחתית&" (עמית מצפה)