תמונות

תומר בן יוסף. ייתכן כי יישאר בקבוצה (אלעד ירקון)