תמונות

בשיפוץ מיכל זק, מטבח מגבות גובה צילום: אורית אלפסי