תמונות

קטן חוגג עם גאדיר: "נחזור חזקים יותר" (אמיר לוי)