תמונות

קרי מול ארווינג. לא משחק שכוכב הווריירס ירצה לזכור (getty)