תמונות

אורן חסון. גם הוא מתכוון להתפטר (אלן שיבר)