תמונות

חוזר לאזרחי. ביינום בפוזה מוכרת (gettyimages)