תמונות

איך זה ייגמר הפעם? משיח על הפודיום בפרת' (gettyimages)