תמונות

צמח (מימין) עם כליבאת. הרשים סקאוטים (יוסי ציפקיס)