תמונות

בסופו של דבר, אחד ניצח, שני הפסיד (gettyimages)