תמונות

יוסי שבחון עובר את דן רומן, הערב (אור שפונדר)