תמונות

זנדברג עם בלדוט וביטון. &"הכנה טובה לגביע&" (גיא בן זיו)