תמונות

המכתב של שולמית לפיד למורה של יאיר בבי"ס היסודי צילום: ד"ר עדה בקר