תמונות

פורלאן, סוף סוף זמין לאלופות (gettyimages)