תמונות

שיחרר הרבה לחץ. שרון מימר (צילום: אלן שיבר)