תמונות

מתנחלים זורקים אבנים על פלסטינאים צילום: יש דין