תמונות

תחנות דלק, כסוף צילום: Johnston Marklee & Associates