תמונות

בשיניים, אבל יש 1:2. ווייד ולברון (gettyimages). צפו בתקציר